Verstandvanvloeren.nl                     Parket Schuren Houten Vloer Schuren                    
Het adres voor  alle soorten Houten en Parket vloeren en het  schuren van uw Houten vloer / Parket  en Afwerken met Lak of Olie
 
 
 

Parket envloerverwarming: warm aanbevolen…
Inleiding
Als er over een onderwerp nog steeds veel onduidelijkheden bestaan, dan is het wel de combinatie van massief parket en vloerverwarming. Misverstanden en vooroordelen uit een gebrek aan kennis hebben er in het verleden voor gezorgd dat vloerverwarming ongeschikt zou zijn onder een parket- of plankenvloer. Was er vroeger reden om met enig wantrouwen naar “oude” systemen te kijken, tegenwoordig is de technologie dusdanig ontwikkeld dat combinatie met een parketvloer perfect mogelijk is.

Waarom kiezen voor vloerverwarming?
Vloerverwarming kent een sterk stijgende populairiteit wat te danken is aan een van de belangrijkste technische eigenschappen van het systeem: vloerverwarming werkt op erg lage keteltemperaturen ( ca. 40 oC ). Bij conventionele verwarmingsystemen (= radiatoren) bedraagt de temperatuur van het water al gauw 75 å 80 oC. Doordat vloerverwarming “stralingswarmte” geeft, wordt het lichaam rechtstreeks verwarmd en niet de omgeving. Met een vloertemperatuur van 26 å 27 oC bereikt men hetzelfde warmtegevoel als in een kamer waarvan de omgevingstemperatuur word opgewarmd met convectie tot 22 oC. Doordat de warmte rechtstreeks op het lichaam straalt wordt het “comfortmoment” bereikt bij een lagere temperatuur. Dit levert vaak een besparing op van 20 %. Dus met name vanuit het oogpunt van energiebesparende systemen, heeft vloerverwarming zeker de toekomst.

Temperatuurschommelingen
In het algemeen kan men stellen dat lage temperaturen ook lage temperatuurschommelingen impliceren. Met gewone radiatoren kan een kamer snel worden verwarmd. De convectiewarmte van radiatoren verspreidt zich immers snel doordat convectie een luchtstroom teweeg brengt. Al te grote temperatuurschommelingen beïnvloeden ook de relatieve luchtvochtigheid wat weer gevolgen heeft voor de werking van de houten vloer. Bij vloerverwarming stookt men vrij constant en zijn er slechts geringe schommelingen in temperatuur. Vloerverwarming geeft z’n warmte ook langzaam af. Moderne systemen zijn vaak “zelfregulerend”, waardoor ze zich automatisch aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Het stookgedrag is dus erg belangrijk: hoe constanter, hoe beter en tegelijkertijd is het noodzakelijk de luchtvochtigheid goed in de gaten te houden. Deze moet tussen de 50 - 60 % RV zijn.

Optimale warmtebenutting
Hout staat bekend als een uitstekende thermische isolator. Een veel gestelde vraag aan de kant van sceptici is dan ook:’ houd de parketvloer niet teveel warmte tegen’? Moderne vloerverwarmingssystemen worden op de eerste plaats voorzien van een isolatie naar onder toe, zodat de warmte niet weg kan vloeien. Daarnaast zorgen de meeste ( droge ! ) systemen voor een uitstekende en gelijkmatige warmtespreiding. En inderdaad is het een feit dat dat de vloer iets trager opwarmt; hout is tenslotte een isolator. Tegelijkertijd houdt het hout de warmte langer vast, waardoor sneller kan worden uitgeschakeld terwijl de vloer nog steeds warmte afgeeft.

Natte- en droge systemen
Het verschil tussen natte en droge vloerverwarmingssystemen zit in de opbouw van het systeem: bij natte systemen liggen waterbuizen rechtstreeks in de zand-cement dekvloer, terwijl bij droge systemen de buizen in een voorgevormde plaat van polystyreenschuim komen te liggen die tegelijktijd het legpatroon bevat en zorgt voor een goede isolatie. Op het polystyreenschuim is een laag aluminium aangebracht, die zorgt voor een perfecte warmtespreiding. De verwarmingsbuizen worden afgedekt met een afwerkvloer, bijvoorbeeld Fermacell-platen. De droge systemen zijn weliswaar een flink stuk duurder maar het rendement van de instalatie is hoger.

Hoofd- of bijverwarming?
Vloerverwarming kan als hoofdverwarming of als bijverwarming worden toegepast. Is de vloerverwarming als hoofdverwarming bedoeld, dan worden er meer strekkende meters verwarmingsbuizen in de vloer aangebracht dan bij bijverwarming. De voorkeur gaat uit naar vloerverwarming als bijverwarming waarbij radiatoren of convectoren worden gebruikt als piekverwarming. Vloerverwarming kan enkel gebruikt worden als hoofdverwarming in goed geïsoleerde gebouwen. Elektische vloerverwarming is in principe niet geschikt in combinatie met een parketvloer. Vloerverwarming op basis van warm water zorgt voor een uitstekende warmteopname en –afgifte.

Meerlagig- of massief parket?
Als we kijken naar welke systemen het meest geschikt zijn voor plaatsing op vloerverwarming, dan hebben meerlagige systemen de voorkeur boven massief parket. Doordat dit parket uit speciaal samengestelde lagen is opgebouwd, is het dimensionaal stabieler dan massief parket. Meerlagige systemen zijn o.a. lamelparket . Verlijmde systemen hebben de voorkeur boven “zwevend” geplaatste systemen. Hierbij is de warmteweerstand beperkt doordat luchtlagen vermeden worden en de totale dikte van de vloerbedekking beperkt blijft. Ook in het gebruik van de verschillende ondervloeren is veel onderscheid als het gaat om de warmtegeleidingsweerstand Rc. Deze dient zo laag mogelijk te zijn en mag de 0,17 m2 K/W niet overschrijden. ( Din 52 612)

Conclusie
Hout en vloerverwarming gaan perfect samen…mits we een aantal regels goed in de gaten houden. De voorkeur gaat uit naar vloerverwarming als bijverwarming, maar is geen must. Ook vloerverwarming als hoofdverwarming kan met een parketvloer worden afgewerkt. Als u het opstart- en stookprotocol op de juiste wijze uitvoert en zich houdt aan deze adviezen, zal het risico op “werken” van de vloer of het onstaan van klachten nihil zijn. U krijgt op de door ons geïnstalleerde vloer dezelfde garantie als op vloeren die niet op vloerverwarming zijn geplaatst. Dit laatste is een “warm” en zeker gevoel.
 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info